Påmelding for 2024-sesongen

Påmeldingsskjema er nå åpnet for sesongen 2024. Sesongene regnes fra 1. februar, slik at en påmelding nå først gir rett til å hente grønnsaker fra dette tidspunktet.  Link til påmeldingsskjema.

Andelsprisen for 2024 fastesettes på årsmøtet i februar, hvor også nye medlemmer har stemmerett. Historisk har ikke prisene endret seg med mer enn noen hundrelapper fra ett år til et annet, og det forventes ikke større endringer for 2024 heller.

Comments are closed