Invitasjon til høstefest 25. august

Som tidligere i år inviteres andelsbøndene til høstefest på Sverdstad lørdag 25. august. Se vedlagte invitasjon (PDF).

Comments are closed