Invitasjon til høstefest

Det vil også i år bli avholdt en felles samling for andelsbøndene. I år blir den avholdt lørdag 2. september fra kl. 14-16. Se invitasjon under.

Invitasjon (PDF)

Comments are closed