Nyhetsbrev og innkalling til årsmøte

Årets årsmøte avholdes på Øvre Myra den 25. januar kl. 18.30-21, fullestendig innkalling og saksliste blir lagt ut i midten av januar.

Vedlagt er også nyhetsbrev sendt ut til andelsbøndende 16. desember:

Nyhetsbrev

 

Comments are closed