E-post fra andelslaget

cropped-IMG_5014.jpg

Vi har fått tilbakemeldinger på at flere andelsbønder ikke mottar e-post (både nyhetsbrev og e-poster med f. eks. faktura.) Det ser ut til at de som har hotmail-adresse er spesielt hardt rammet. Under har vi derfor lagt ut noen tips som forhåpentligvis gjør at e-posten skal komme frem for hotmail-brukere: …

Les mer

Artikler i Sandefjords Blad

P6060333.jpg

Sandefjords Blad har dekket oppstarten av andelsjordbruket fyldig, og dersom du har tilgang til sb.no kan artiklene leses her: Andelsbøndene høster grønnsaker hver uke (19/6) 100 er andelsbønder (13/5) Artikler i Sandefjords blad er erstattet med en fane som heter MEDIA, se her for oppdatert mediedekning