Artikler i Sandefjords Blad

P6060333.jpg

Sandefjords Blad har dekket oppstarten av andelsjordbruket fyldig, og dersom du har tilgang til sb.no kan artiklene leses her: Andelsbøndene høster grønnsaker hver uke (19/6) 100 er andelsbønder (13/5) Artikler i Sandefjords blad er erstattet med en fane som heter MEDIA, se her for oppdatert mediedekning