Retningslinjer

Retningslinjer for Sverdstad andelslandbruk 2023


1) Formål

Andelslaget består av enkeltpersoner (andelsbønder) som inngår en direkte kontrakt med bonden på Sverdstad andelslandbruk, Asbjørn Lavoll, om kjøp av en eller flere andeler av gårdens økologiske grønnsaksproduksjon. Andelslaget velger en kjernegruppe, som fungerer som et mellomledd mellom bonden og andelsbøndene.

2) Kjernegruppen
Kjernegruppen i år består av Marlene Koslowski Omlid (leder), Pål Rune Nordmarken, Anne Karine Hem, Tone Refsahl, Ann-Mari Olsen, Hans Kjellsen og Sidsel Terjesen. Deres innstilling ovenfor andelslaget er tillit, tilhørighet og frivillighet. Gruppa møtes etter behov og det skrives referat fra møtene. Kommunikasjon utover kjernegruppemøtene foregår hovedsaklig på e-post.

Gruppa har tre hovedområder:
1. Ansvarlig for å koordinere informasjon mellom andelslaget og bonden, hovedsaklig gjennom nyhetsbrev medio
april hvert år.
2. Arrangementer – Kjernegruppen tar initiativ til sosiale og praktiske arrangementer, som årsmøte, høstelag, kurs og andre utviklingstiltak i samarbeid med bonden, og bidrar med koordinering og gjennomføring.
3. Kjernegruppen er diskusjonspartner og støtte for bonden.

3) Årsmøte
På begynnelsen av året avholdes et eller flere allmøter. I andelslandbruk er det transparent økonomi.. Grønnsaksutvalget for hver sesong bestemmes på årsmøtet, og hvor stor mengde det er realistisk å få til av hver sort. Det settes opp et budsjett, som forteller om utgifter på driftsmidler, lønn til bonden og eventuelt innleid hjelp. På bakgrunn av dette fastsettes andelspris pr. år. Regnskap legges frem etter sesongen. 

4) Andelpriser for 2023
Voksen: 2400,-
Ungdom mellom 13 og 20 år: 1200,-
Barn mellom 8 og 13 år: 600,-
Barn under 8 år er gratis

6) En andel
I år er det tilgjengelig 210 andeler. Både enkeltpersoner og større husholdninger kan tegne andeler.  En andel er forbruket til en person. Har du grønnsaker som blir dårlig i kjøleskapet har du tatt for mye. 

For nye medlemmer i andelslaget betales kr 300,- som går til administrasjon. Dette er en engangs-sum som gjelder så lenge du er medlem i andelslaget.

5) Vekstsesong
Andelseierne er klar over at ikke alle grønnsakene er i sesong hele tiden. Og på grunn av klimatiske svingninger, feilslåtte sorter eller insektangrep kan man risikere at det er mye av en type grønnsak på et tidspunkt, mens det kan være lite av noe annet. Dette jevner seg ut over tid. Risikoen for avlingen fordeles mellom bonden og alle andelseierne i andelslaget. Årsmøtet bestemmer dyrkingsplan, og dermed hvor stor del av året det vil være grønnsaker tilgjengelig. Sesongen varer fra de første spirene på våren til alle grønnsakene i årets avling er oppe av jorda om høsten. Enkelte vekster kan vinterlagres og er tilgjengelig for andelseierne så lenge det finnes noe på lager. Andelseierne høster forøvrig selv grønnsakene fra åkeren.

6) Påmelding
Påmelding foregår via eget elektronisk skjema som ligger på hjemmesiden sverdstad.no. 
Folk som melder sin interesse etter at andelene er fulltegnet vil bli satt på venteliste og tas inn fortløpende om det blir ledige plasser, eller de må vente til neste år. 

7) Betaling
Etter å ha fylt ut og sendt påmeldingskjema som ligger på hjemmesiden, vil det bli sendt ut faktura med en innbetalingsfrist. Dersom fakturaen ikke betales innen fristen, slettes vedkommende fra listen.

Når man har betalt sin andel for inneværende år er det ingen refusjon av penger dersom man av en eller annen årsak ikke får benyttet sin andel, men man kan gjerne overdra andelen til andre. Den opprinnelige andelseieren melder eierskifte til andelsgården med navn og e-postadresse til ny andelseier slik at han/hun får tilsendt høstemeldinger og annen informasjon som sendes ut i løpet av andelsåret.

8) Kommunikasjon
Den offisielle informasjonskanalen for Sverdstad Andellandbruk er hjemmesiden http://sverdstad.no. Der legges det ut løpende oppdateringer om andelslaget.

Andelseierne vil få tilsendt nyhetsbrev i april, og ukentlige høstemeldinger som forteller hvilke grønnsaker som er høsteklare og hvor på jordet du finner disse. Når vi har begrenset mengde av noe, vil det framkomme i høstemeldingen hvor mye vi kan hente pr. andel,feks : 5 tomater pr andel denne uken.

Kontaktadressen til andelslaget er Asbjørn Lavoll på asbjorn@sverdstad.no

Facebookside:  https://www.facebook.com/sverdstadandelslandbruk/
Siden krever ikke medlemskap og er åpen for alle, også de som ikke er andelsbønder.

Med ønske om et godt grønnsaksår til alle andelsbønder, fra bonden og kjernegruppa :-)

Vi ses i åkeren!

 Retningslinjene er oppdatert  10. november 2023

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *